mandag 31. desember 2007

Takk for d gamla...

Eg vil bare takke for det gamla og ønska adle ein fine kveld!! Så kjeme eg sterkare tebake me ein oppdatering seinare Solveig;) Legge ut nåken blinkskudd i fra året....mandag 24. desember 2007

24.desember

"I dag e d tjuefjerde desember alle nissungar må opp og stå, ut og gå.
D e tjuefjerde desember i dag!"

Nå er det julemorgen, alle barn må stå opp å gjøre seg klar. En tidlig julemorgen, nå er det jul og jul er det beste vi har;) Nå sitte eg å eta frokost ska snart på jobb denna tidlege julemorgenen her, men men...folk pleie å msila å vara hyggelige slike dagar!!! Ønske alle sammen:


EI REKTIGE GODE jul!!!!!


Julensbudskap;

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivning ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by.
Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventet barn.
Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe.
For de fant ikke husrom noe sted.
Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på markene og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem.
De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem:

«Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:
«Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker som Gud har glede i!»


Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.»
Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben.
Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet.
Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte.
Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte.
Gjeterne dro tilbake.


De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik som det var sagt dem.

søndag 23. desember 2007

23.desember

"I dag e d tjuetredje desember alle nissungar må opp og stå, ut og gå.
D e tjuetredje desember i dag!"


Og 4. søndag i advent, nå gjenstår bare o den store dagen!! Les om de fira lysene, d betyr utrulegt masse!!! Ha ein fine dag alle sammen=)
Legenden om de fire lysene!
Fire lys brant på adventskransen.
Det var helt stille, så stille at man kunne høre lysene snakke til hverandre.
Det første lyset sukket og sa: ”Mitt navn er fred.
Jeg skinner klart, men menneskene vil ikke ha fred, de vil ikke ha meg”.
Lyset ble mindre og mindre, til slutt slukket det helt.


Det andre lyset sa: ”Mitt navn er tro.
Men jeg er blitt overflødig. Menneskene vil ikke vite av Gud lenger.
Det er meningsløst at jeg brenner”.Så slukket det andre lyset.

Bedrøvet og med lav stemme sa det tredje lyset:
Mitt navn er kjærlighet. ”Jeg eier ikke lenger kraften til å brenne.
Menneskene overser meg. De ser bare seg selv og ikke de andre som de skulle elske”.
Også det tredje lyset sluknet.


Et barn kom inn i rommet, så på lysene og sa:
”Dere skal da lyse og ikke slukne”,med øynene fulle av tårer.
Da hørtes plutselig stemmen til det fjerde lyset:
”vær ikke redd! Så lenge jeg brenner,
kan vi tenne de andre lysene igjen. Mitt navn er håp”.
Og barnet tok en flamme fra håpets lys med en fyrstikk
og tente igjen alle de andre lysene.

Tenn lys !
Et lys skal brenne for denne lille jord.
Den blanke himmelstjerne, der vi og alle bor.
Må alle dele håpet så gode ting kan skje.
Må jord og himmel møtes. Et lys er tent for det.

Tenn lys !
To lys skal skinne for kjærlighet og tro,
for dem som viser omsorg og alltid bygger bro.
Må fanger få sin frihet og flyktninger et hjem.
Tenn lys for dem som gråter og dem som trøster dem.

Tenn lys!
Tre lys skal flamme for alle som må sloss.
For rettferd og for frihet. De trenger hjelp av oss.
Må ingen miste motet før alle folk er ett.
Tenn lys for dem som kjemper for frihet og for rett.

Tenn lys !
Nå stråler alle de fire lys for ham
som elsker alt som lever, hver løve og hvert lam.
Tenn lys for himmelkongen som gjeterflokken så.
Nå møtes jord og himmel i barnet lagt på strå

lørdag 22. desember 2007

22.desember

"I dag e d tjueandre desember alle nissungar må opp og stå, ut og gå.
D e tjueandre desember i dag!"
Ha ein god kveld:)

fredag 21. desember 2007

21.desember

"I dag e d tjueførste desember alle nissungar må opp og stå, ut og gå.
D e tjueførste desember i dag!"


Hellige Far!
Hjelp oss at ikke gavene skjuler for GAVEN,
At ikke barna skjuler for BARNET,
At ikke lysene skjuler for LYSET,
At ikke stjernene skjuler for STJERNEN,
At ikke budbærerne skjuler for BUDSKAPET,
At ikke ordene skjuler for ORDET.
Ordet om at ”Et barn er oss født”.
Ordet om at ”En sønn er oss gitt”.
Hør meg i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn

torsdag 20. desember 2007

20.desember

"I dag e d tjuende desember alle nissungar må opp og stå, ut og gå.
D e tjuende desember i dag!"
Julestemning!!!

onsdag 19. desember 2007

19.desember

"I dag e d nittende desember alle nissungar må opp og stå, ut og gå.
D e nittende desember i dag!"

GODE ADVENTSMINNER=)=)=)

tirsdag 18. desember 2007

18.desember

"I dag e d attende desember alle nissungar må opp og stå, ut og gå.
D e attende desember i dag!"


HIMMEL PÅ JORD!

Jeg snublet omkring, i svarteste natten.
Og tent er du stjernen, med lys i fra deg.
Jeg følte meg ensom og tung og forlatt da du viste du tenkte på meg.
Jeg hutret og frøys, da du gav meg din varme.
Du så vel at jorda var naken og kald.
Du lengtet til meg, du sendte meg barnet. Viste meg vei til en stall.
Himmel på jord, en nåde så stor, jeg er ikke alene her jeg bor.
Himmel på jord, en nåde så stor, jeg er ikke alene her jeg bor.

Jeg sloss og ler, gjorde alt for å vinne,
da hørte jeg englene synge om fred.
Legg våpnene ned, det er jul du må finne,
en fred inni hjertet et sted.
Himmel på jord, en nåde så stor, jeg er ikke alene her jeg bor.
Himmel på jord, en nåde så stor, jeg er ikke alene her jeg bor.

Hver gang jeg ser opp mot min himmel,
så vet jeg at undrenes under er det som har hendt.
Jeg føler meg trygg for jeg slipper å lete,
nå vet jeg hvor stjernen ble tent.
Himmel på jord, en nåde så stor, jeg er ikke alene her jeg bor.
Himmel på jord, en nåde så stor, jeg er ikke alene her jeg bor.
Jeg er ikke alene her jeg bor.

Det e ganske godt å veta t me ikkje e aleina her på jordå:)mandag 17. desember 2007

17.desember

"I dag e d syttende desember alle nissungar må opp og stå, ut og gå.
D e syttende desember i dag!"Ja, da e d...og ei veka te julaftå=) Julaferien e begynt nåke så vil teseje jobbings på gang!! Så i dag når eg va på jobb så mimra eg litt for meg sjøl frå me va små og såg barnetv... hadde ingenting så sko gjerast, bare eta kvelds og barne tv=)=) D va tider d=) Så seje go natt te alle sammen me denna nattasangen:Nå er det mørkt i stall og i låve,
nå skal alle niss'unger sove.
Du kjære milde måne, skinn ned på alle dem
som ikke har en seng og som ikke har et hjem.
Må alle barn i verden får sove denne natt,
må ingen av oss gråte og ingen bli forlatt.
Na na na na na na na na......... God natt, min skatt, god natt.

søndag 16. desember 2007

16.desember

"I dag e d sekstende desember alle nissungar må opp og stå, ut og gå.
D e sekstende desember i dag!"
Og det e tredje søndag i advendt allerese, tidå fyke......
I dag blir d ein skikkelig tv dag med både skiskyting og håndball..:) Så kanskje ein tur te byn=)
Ønske alle ein fredfylte søndag......

Tenn lys !
Et lys skal brenne for denne lille jord.
Den blanke himmelstjerne, der vi og alle bor.
Må alle dele håpet så gode ting kan skje.
Må jord og himmel møtes. Et lys er tent for det.

Tenn lys !
To lys skal skinne for kjærlighet og tro,
for dem som viser omsorg og alltid bygger bro.
Må fanger få sin frihet og flyktninger et hjem.
Tenn lys for dem som gråter og dem som trøster dem.

Tenn lys!
Tre lys skal flamme for alle som må sloss.
For rettferd og for frihet. De trenger hjelp av oss.
Må ingen miste motet før alle folk er ett.
Tenn lys for dem som kjemper for frihet og for rett

lørdag 15. desember 2007

15.desember

"I dag e d femtende desember alle nissungar må opp og stå, ut og gå.
D e femtende desember i dag!"

Nå sitte eg å ser på alle småfuglane ute i fuglahuset, trur eg må ut me litt meir mat te dei.....=)
I dag e d fullt program:) Fusst ska me te na farmor og ann farfar og eta julagraut sammen me heile fammen...så ska me på julakonsert me One Way..d blir kjekt å sitta å hørra på dei:D


Så har du kje andre palener i kveld..ta deg ein tur i Aksdalskjerkå klokkå 6 å få me deg ein julakonsert:D

fredag 14. desember 2007

14.desember

"I dag e d fjortene desember alle nissungar må opp og stå, ut og gå.
D e fjortene desember i dag!"

Og me e heima i Tysvær...å gitt kem så hadde komlegrytå kalr på bodet, jo na mamma:D:D Herligt..d e bare for ordet...:)
Har ikkje så møke å blogga om, menmen...ønske alle ein gode ettemiddag:D

torsdag 13. desember 2007

13.desemer

"I dag e d trettende desember alle nissungar må opp og stå, ut og gå.
D e trettende desember i dag!"


JULAFERIE:):) I dag hadde me siste framføring..nåke så eg må sej "team direkte" gjorde ein gudd jobb på..hehe...så nå bere d him på ferie...ska bli digg:):):)
Eg vil då ønska alle dei så har eksamen masse lykke te me dei neste dagane...så sjåast me heima i julå:)

Pepi si djenti kjeme heim=)=)=)onsdag 12. desember 2007

12.desember

"I dag e d tolvte desember alle nissungar må opp og stå, ut og gå.
D e tolvte desember i dag!"Eg må bare sej at være fremdeles e nydeligt her i Bergen...solå skinne fra blå himmel, d e vær te å få julastemmning av:) I dag ska me kje på skulen før to..ka skjer me d klokkeslette liksom..så ska eg og anne ein tur te byn..så bør eg vel kanskje se på framføringå eg ska ha i mårå...men eg bare seje d..i mårå ca kl 15.00 har julaferien offisielt begynt::D:DHadde besøk av Anne, Solveig og John Bjarne i går...va kjempe koos!! Men ein ting e sikkert...sette du Anne sammen med julabrus får du ein farlige kombinasjon..:P Lattekrampå, me redusert evne te å bedømma avstandar.....:P Jaja Anne...Glae i deg for d om!!!tirsdag 11. desember 2007

11.desember

"I dag e d ellevte desember alle nissungar må opp og stå, ut og gå.
D e ellevte desember i dag!"I dag e d skikkelig heeeerligt vær her i Bergen...d e IIIS kaldt, men opphild og SOL...jupp...du hørrte rett...d e SOL i Bergen....=)=) Og då valgte me å knipsa nåken bilder i denna fine dagen:)


mandag 10. desember 2007

10.desember

"I dag e d tiende desember alle nissungar må opp og stå, ut og gå.
D e tiende desember i dag!"

Adventsdikt
Vinden susar i adventoch vårt första ljus blir tänt.
Barn som har det svårt i världen,Gud bevara dem på färden.
Mörkret tätnar i adventoch vårt andra ljus blir tänt.
Gud bevara dem som gråter.Låt dem le och leka åter.
Kölden biter i adventoch vårt tredje ljus blir tänt.
Gud bevara alla frusna,ge dem värme, låt det ljusna
Julen nalkas i advent,och vårt fjärde ljus blir tänt.
På Guds lille son vi tänker,när de fyra ljusen blänker.

søndag 9. desember 2007

9.desember

"I dag e d niende desember alle nissungar må opp og stå, ut og gå.
D e niende desember i dag!"
Me e kommen te 2.søndag i advent allerede, tiå fyke av gårde. Eg vil ønska alle ein fredfylte søndag. Bruk dagen te å laga julakort, gå tur og slappa litt av...:)

Tenn lys !
Et lys skal brenne for denne lille jord.
Den blanke himmelstjerne, der vi og alle bor.
Må alle dele håpet så gode ting kan skje.
Må jord og himmel møtes. Et lys er tent for det.

Tenn lys !
To lys skal skinne for kjærlighet og tro,
for dem som viser omsorg og alltid bygger bro.
Må fanger få sin frihet og flyktninger et hjem.
Tenn lys for dem som gråter og dem som trøster dem

lørdag 8. desember 2007

8.Desember


"I dag e d åttende desember alle nissungar må opp og stå, ut og gå.
D e åttende desember i dag!"

Ein ny måren, ein ny dag, ei ny helg, ingen eksamenslesing, ferige me alle oppgavene så ska leveras;) Nå ska eg snart på julaverksted på Salem og hjelpa te, der ska eg laga grøt og passa småungar...blir kooos:D Så blir da konsert i kveld i Norkjerkå....:)
I går gjekk turen te Øygarden der dei fleste av BiG - Bergen og omeng va samla te komlemiddag sjå Team Øygarden=) D var ein kjempekoslege kveld me masse latter og UNO-speling.
Og d mest fantastiska me alt denna mårenen....d e oppholdsvær i Bergen og antydning te blåe himmel=)=)

Team Øygarden=)=)

fredag 7. desember 2007

7.desember

I dag e d sjuende desember alle nissungar må opp og stå, ut og gå.
D e sjuende desember i dag!"

Dagane telles te eg sette kursen him øve....d ska bli så digg=) Eg e då ein av dei heldige så kje har eksamen te jul da....d kan du sej e ganske så digg jah....=) Så denna vekå har bestått i kafè besøk me venninner, besøk heima og kos og mos.....=)
I går va Victoria sjå meg, ei av dei kjære Tysvårr jentene, på middag og film..d va kjempekosligt:)

Ønske alle ein flotte dag videre.....


Denna herlega jentå her va på besøk sjå meg i går....

torsdag 6. desember 2007

6.desember...

I dag e d sjette desember alle nissungar må opp og stå, ut og gå.
D e sjette desember i dag!"


Yea,yes..ny dag her i Bergen og regne e kommen tebake..bjunnte å bli litt redde for at me sko tørka ut her oppe nå...:P Men men...i går fant eg ut nåke eg alltid har lurt på...ganske stolte øve meg sjøl ska eg sej dåkke..Eg fant ut kor alle hybelkaninene kom i frå.......
For dei kjeme uansett, sjøl om du e møkje på rommet eller ikkje...og nåken gonger komme dei veldig fort og veldig mye....sånnt så på rommet mitt i d sista...støvsuge eine dagen...og fillen meg neste dag så e dei tebake.....
Ska eg sej deg ka d e?? D e restene av såvestøvet te Jon Blund...heilt sannt..... så hvis d e ein periode du bruke longe tid på å såvna...så ska du få sjå at d e fleire hybelkaniner på rommet....for då bruke han meir såvestøv for å få deg te å såvna.....

Jaja...d va dagens innlegg fra meg....og ein ting te...om ei veka e d julaferie...og heim te Tysvårr:D:D


onsdag 5. desember 2007

5.Desember

I dag e d femte desember alle nissungar må opp og stå, ut og gå.
D e femte desember i dag!"

mandag 3. desember 2007

4.Desember

" I dag e d fjerde desember alle nissungar må opp og stå, ut og gå.
D e fjerde desember i dag!"

Nok ei ny dag her i Bergen..D e sånn koos være ute..iskaldt, men opphaldsvær. Eg ska snart på lunsj te na Solveig, så ska me te byn å bare kosa oss=) Skikkelig digg!!
Men så leste eg her ein dag nåke så eg suns e verdt å ta me seg:


"Julaglede kan ikkje kjøpas for penger,
den kjeme i frå hjerta...."


Å d e så sannt..uansett kor møkje penger du har og kor møkje du bruke så kan kje d skapa julaglede hos folk....bruk advendttidå å julatidå me dei du e glae i...d skape julaglede d=)=)

Ønske alle mine lesarar ein rektig goe dag:)
3.Desember...

" I dag e d tredje desember alle nissungar må opp og stå, ut og gå.
D e tredje desember i dag!"


Nok ein nye dag i desember står for tur...og me sitte nå på skulebenken, og ikkje heima i sofaen me fyr ogen og teppe...mnmn...om 10 dagar bære d heim igjen på ferie....!!! D ska bli digg!! Og sjøl om du e litt leje skule så e d små ting du kan glea deg øve.... Sånn så at mamen har laga pakkekalender te meg i år og...blir kje for store te nåke sånn...så kvar måren e da ein liten pakke så ska åpnas.....:) Og at eg kan slappa av for Christine har gjort seg ferige me alle dei skriftlege oppgåvene før jul...ei veka før tidsfristen...så nå ska adventstidå nyyytas:)


Ønske alle ein goe dag....:)søndag 2. desember 2007

2.Desember...

" I dag e d andre desember alle nissungar må opp og stå, ut og gå.
D e andre desember i dag!"
I dag e da 2.desember og fusste søndag i advendt:) Nok ein herlige dag heima sjøl om ped oppgavå vente å meg...men fyr i ovenen e kommt, d e oppholdsvære ute, og i dag e d skikkelig koos dag på tv me skiskyting og håndball VM bjunne:) (ja, pedden kjeme fusst)!!
Ønske alle ein rektig gode søndag.....;)Tenn lys !
Et lys skal brenne for denne lille jord.
Den blanke himmelstjerne, der vi og alle bor.
Må alle dele håpet så gode ting kan skje.
Må jord og himmel møtes. Et lys er tent for det.

lørdag 1. desember 2007

1.Desember....

"I dag e d fysste desember alle nissungar må opp og stå, ut og gå. D e fysste desember i dag!"
I dag e me då kommen te 1.Desember:)

D e fyr i ovenen, skiskyting på tv...og d e skikkelig digg å vara heima...:)

Nå e d lov te å drikka julabrus, spisa pepperkaker,

marsipan og mandariner... nå e ventetidå her=)

Vil bare ønska alle ei rektig goe advendtstid....

bruk tid me dei du e gla i og prøv å slapp av i all eksamenslesingen....=)

torsdag 29. november 2007

Gjemselleking....

I dag tenkte eg å leka litt gjemsel før eg begynte å gjera nåke vetigt.....
Så eg og mr.motivasjon satt i gang me lekingen.......
Men så det stora problemet....d va min tur te å tella for så gå å leita itte mr.motivasjon....
Men..ann har gjømt seg så godt at eg kje klare å finna ann igjen : O Har lett øve alt, måtte senda mld te pappen for å hørra om ann va gjømt seg på jobben han...men naj...
Så mr.motvasjon e og blir borte.....eg håpe eg finne ann snart....men ann har d vel kanskje ganske så godt der ann e.....jaja...eg får leita videre eg........håpe ann komme tebake snart......

tirsdag 27. november 2007

vende nasen heimøve....

Av og te blir det bare alt for møkje så skjer på ein gong..tankar, oppgaveskriving, masse oppgaveskriving..litt lengting heim osv..... Då e d godt å konna venda nasen heimøve på ei litt long helg.... kjenne d ska bli godt......!! D e så godt å få melding av dei heima der d står.... glede oss te du kjeme him, velkommen ska du vara:D:D
Eg trur aldri eg har satt så stor pris på å reisa heim så eg har gjort te eg blei student.... Heim te ann far og na mor og få litt "pleie"......

Så eg vil bare sej te dei heima....eg glede meg te å komma him og eg e glae i dåkke:D


Mosebøkene og såpeopraer å sånn......!?!?

Tebake på skulebenken...og "klar" for undervisning igjen....
Så satt me der på forelesning om Islam...vente på at timen ska bli ferige.....
læraren snakke om problemer så kan oppstå når muslimar kjeme te et land som Norge der muslimske lovar ikkje e i bruk..... f.eks skjønne kje muslimar at det ikkje e lov te å gifta seg me fleire kåner på ein gong...men d e ingen lov mot å bo sammen me mongen vara sambuarar..... og dei kan gifta seg - skilla seg - gifta seg - skilla seg - gifta seg - skilla seg osv......
Så kom då det herligaste utsagnet på lenge så kom frå ein lærar...... "me sak gå meir igjennom detta når me ska gå igjennom Mosebøkene, dei e litt sånn såpeserieaktige.....kim så e gift me kim!?! og kim så har ongar me kim......"!!!!!!!!!!!
Hahaha.....ein liten oppvekkar i undervisningen........

Oisann......

Ja, nå e da lenge siden eg har blogga her...og d e kje fordi at det ikkje har skjedd nåke...men eg har kje hatt tid og ro te å setta meg ner å blogga...men eg love Solveig, d ska bli bedre...og nå glede eg meg te å følga me på di nye sia som bloggar;)
Men ja dei to siste vekene har blant anna gått me te praksis, der eg har undervist hovedsaklig i 5 klasse, men og i 6 og 7ende klasse:) Det har vore to intense og slitsomme veker, men utruleg kjekke, der me har lært møkje nytt og oppleved møkje. Den siste dagen hadde me blant anna pepperkakebaking og julekortlaging på planen med heile mellomtrinnet...dette vil eg kje anbefala til personar me dårlegt hjerta og høgt blodtrykk=)=)

Men midt mellom dessa vekene fekk eg besøk frå littlesøstårå.....den helgå blei eg slappe av helg, med tur te Bergen sentrum, spillekveld sjå Anne, Egon besøk me Linn Marita og Ole og bare sløving...digg=)=)


Så har me nett hatt ei helg te....på fredagen va eg i selskap skå na Irene....d va ein mega koslige kveld: sjå bilder på http://www.hoyvik.blogspot.com/ =) Lørdagen fekk eg besøk av Linn Marita der kvelden bestod i masse kos og mos...:) Søndag tok eg turen te Fana for eit lite besøk på KRIK!!

Det var då ein rask gjennomgang av dei to siste vekene:P Eg kjeme sterkare tebake me innlegg...promise.....for dei så i d heila lese bloggen då=)=)Resultater frå siste praksisdag.....

onsdag 14. november 2007

Rare ting om meg....

Eg tok utfordringen te Karoline (om eg kan kalla d utfordring), og ska då skriva 7 rare tin om meg sjøl....hmm...har eg 7 rare ting å skriva da...eg så e så normal...å ja..7 ting ska bli LETT!!!

rar ting 1: når eg såve i ei seng.. så må eg alltid ligga på den siå av sengå sånn at eg kan ligga på høyra siå å se ut i rommet liksom..(om nåken tok den forklaringen).. får litt angst om eg må ligga på venstra siå....

rar ting 2: Av og te får eg sånne syke syke innfall i håve mitt om sånne sprøe ting så eg har lusst å gjera akkurat der å då....sånn så å rista i buss - sete te den så sitte foran meg, hiva eit egg i bakken, elle tegna nåken me sprit tusj eller nåke....eg pleie som regel å klara å kontrollera detta....

rar ting 3: når eg ler klare eg ikkje å kontrollera nasaborå...dei går liksom opp og igjen fort...og te meir eg ler desto fortare går dei opp og ner...detta e nåke eg kje kan for og heller ikkje kontollera...

rar ting 4: når eg går på badet før eg ska legga meg om kvelden så hende d at eg bare står å ser meg sjøl i speilet..ingen grunn....vett kje ka eg ser på elle tenke på....eg bare står dr...og ja, d kan fort gå ein halvtime......

rar ting 5: Når eg går i byn å sånn putte eg alltid musikk i øyrene for å hørre gudd musikk istedenfor å hørra trafikken....å då hende d at eg må ta meg sjøl i å gå der me eit stooort smil rondt monnen og av og te synge eg..eg glømme rett og slett ut at eg går rondt blant normale folk..ka folk tenke då...e heller ein aen sak.....

rar ting 6: eg e tyggisavhengig....ein dag uten tyggis og eg får abstinenser....tygge tyggi heile dagen....!! D e KRISE om eg plutselig går tom for tyggi......eg kan tygga på den same tyggien i tiiiimar å ann e stein harde...men d gjere ingenting, for så lenge da e tyggi e alt bare gudd.....

rar ting 7: Eg e hekta på John Deere...koffer vett eg kje....eg blir bare heilt i skyene når eg ser ein sånein traktor..sko meste tru at eg va forelska...!!! Itte eit år på Bibelskulen sammen med mine kjære guttar e eg heilt John Deere fan.....dei har TOTALT ødelagt meg... John Deere <3


D va då 7 rare ting og meg...og ja...eg konne kommen me fleire...... men då ska eg utfordra 7 andre då te å gjera d samma.....

Eg gir ann videre te: Solveig W, Irene, Maria A
Anne, Ragnhild Sofie, Cecilie og Solveig H (dåkke kan skriva på min blogg siden dåkke kje har sjøl:p)!! Bare om dåkke vil=)=)

tirsdag 6. november 2007

Calmer of the Storm...

When everything is wrong
The day has passed and nothing's done
And the whole world seems against me
When I'm rolling in my bed,
there's a storm in my head
I'm afraid of sinking in despair.

Teach me, Lord to have faith
In what you're bringing me will
Change my life and bring you glory and...
There on the storm I am learning to let go
Of the will that I so long to control
There may I be in your arms eternally
I thank you, Lord,
You are the calmer of the storm.

You rebuke the wind and the waves
Once again I find I'm amazed
At the power of your will
Cuz I'm a child of little faith
I feel the wind and forget your grace
And you say, "Peace, be still."

Teach me, Lord to have faith
In what you're bringing me will
Change my life and bring you glory and...
There on the storm I am learning to let go
The white wave's high,
It's crashing o'er the deck
And I don't know where I go
Where are you Lord, is my ship going down?
The mast is gone so throw the anchor
Should I jump and try to swim to land?

There on the storm,
Teach me God to understand
Of the Will that I just cannot control
There may I see all you love protecting me
I thank you Lord,
You are the calmer of the storm

Gratulera kjære "x-nabo"

I dag e d denna jentå sin tur te å komma inni dei voksnes rekker=)=) Akkurat for tiå befinne hu seg i den store verden...nermare bestemt Kina!!! Men me må gratulera deg så møkje me dagen for det om=)=) Håpe du har ein flotte dag der nere=)=) Må sej at du e savna som nabo asså...d va koos d....=) Men ser deg snart igjen satse eg på......Lykke te videre....Du e goe som gull=)=)

søndag 4. november 2007

Helgeliv.....

Itte eit par dramatimar på fredagen konne me endelig seja "go helg" te kvarandre...å den helgå den kjeme alltid godt.... Og når du e student så har du alltids nok av og ta deg te.....men du får alltid tid te å gjera litt andre ting enn å lesa og....
Så på lørdag va eg i mitt kreative hjørna hang eg opp bilder i ståvå....litt fornøjd me den kjenne eg.......:D:D Så seinare på kvelden gjekk turen te Professor Dahls gate på bursdagsfeiring sjå Anne, Cathrine og Anne Berit...d va ein heilt konge kveld me masse latter, maling, engasjemang og litt graps....me malte bilde av alt muligt, traktorar,regnbue, nasen og monnen min, hender, føtter og mye meir....og litt på kvarandre=)=) Og ellers mens Onkel Tuka sto på i bakgrunnen og du sang me på "To hender og to føtter" va d høgt nivå på Bohnanzaspelingen....d tok heilt av og me ga oss ikkje før nermare hall 4 om nåttå.....då kan du sej at d e ein jenta så e gla for at hu har egen seng sjå Anne;);P

Vekkarklokkå peip så alt for tidligt i dag måres, men sko me bruka dagen så sko me bruka dagen....og me sto oppt e eit FANTASTISK vær....SOL frå blå himmel...:D Så i dag benytta eg anledningen te å gå ein loonge tur...d va digg.......så eg kan kje sej at eg har vore så effektive...mnmn...sånn kan d gikk....

Men helg e skikkelig digg...så e d bare 5 dagar te neste helg..;)

Kreativiteten, ser da kje så godt her men e bare te å komma på besøk=)

Tipp kem så koste seg me malingen....

Trur Solveig va rimelig fornøjde me å få lov te å mala meg i fjese...

Ein herlege gjeng.......

"To bean or not to bean...."all hyllest te detta spelet!!