tirsdag 27. november 2007

Mosebøkene og såpeopraer å sånn......!?!?

Tebake på skulebenken...og "klar" for undervisning igjen....
Så satt me der på forelesning om Islam...vente på at timen ska bli ferige.....
læraren snakke om problemer så kan oppstå når muslimar kjeme te et land som Norge der muslimske lovar ikkje e i bruk..... f.eks skjønne kje muslimar at det ikkje e lov te å gifta seg me fleire kåner på ein gong...men d e ingen lov mot å bo sammen me mongen vara sambuarar..... og dei kan gifta seg - skilla seg - gifta seg - skilla seg - gifta seg - skilla seg osv......
Så kom då det herligaste utsagnet på lenge så kom frå ein lærar...... "me sak gå meir igjennom detta når me ska gå igjennom Mosebøkene, dei e litt sånn såpeserieaktige.....kim så e gift me kim!?! og kim så har ongar me kim......"!!!!!!!!!!!
Hahaha.....ein liten oppvekkar i undervisningen........

Ingen kommentarer: