lørdag 19. desember 2009

SNØ!

Det snør, det snør tidelibom
det er det det gjør tidelibom
nå snør det MYE mer enn før....
å tidelibom og huttemeitu....